مشاوره مالی و مالیاتی

دپارتمان مالی گروه مشاورین توسعه کسب و کار ایران تام متشکل از متخصصین باتجربه در حوزه مالی، با هدف اصلاح و بهینه سازی ساختار مالی و مالیاتی مجموعه ها گرد هم آمده اند. هدف اصلی این دپارتمان، ارتقا و استانداردسازی بخش مالی مجموعه ها تا رسیدن به گزارشات با کیفیت و نتایج دلخواه جهت ارائه به مدیران برای پیشبرد اهداف شان خواهد بود.

روند مشاوره های انجام شده

  • طراحی ساختار
  • پیاده سازی راهکار
  • بهینه سازی
  • اجرا و پایش

استراتژی برنامه ریز مالی و مالیاتی

  • طراحی ساختار مالی بر اساس نیازهای کسب و کار
  • توسعه و پیاده سازی راهکار های مالی
  • بهینه سازی و آموزش منابع انسانی مربوط به حوزه مالی
  • اجرا و پایش عملکرد طرح ها مطابق با برنامه تدوین شده

زمانی می‌توانید بهترین تصمیم را برای سازمان‌ بگیرد که اطلاعات مالی صحیح و تحلیل‌ درستی از وقایع در اختیار داشته باشید. اطلاعات مالی توسط مدیران برای سه عملکرد اصلی مدیریتی شامل: برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل استفاده می‌شوند. ما در دپارتمان مشاوره مالی و مالیاتی ایران تام با بررسی و تحلیل وضعیت مجموعه تان، ریسک تصمیمات مالی شما را به حداقل خواهیم رساند، تا در سریع ترین زمان اهداف خود را عملیاتی کنید

مشاوران مالیاتی می تواند در حلقه به هم پیوسته کسب و کارها، اهداف مالی و مالیاتی مجموعه را تبیین و نقشه راه مناسب برای رسیدن به آن را ترسیم نماید. شما بعنوان یک مجموعه توسعه یافته باید سعی نمایید تا هزینه های خود را به پایین ترین سطح برسانید که مشاورین مالی و مالیاتی با سطح دانش و آگاهی از به روزترین قوانین جاری کشور نقش بسزایی در این امر دارند.

مشاورین مالی و مالیاتی باید بتوانند زوایای خاموش کسب و کار ها را با بهینه سازی نسبت های مالی و بررسی مستندات مجموعه، برای مدیران و صاحبان سهام روشن و شفاف نمایند. مشاورین می بایست به صورت هفتگی و یا ماهانه و در بسیاری از مجموعه ها به صورت روزانه تحولات را پایش و اتفاقات انجام شده را تحلیل و نسخه های موثرتری برای پیشبرد اهداف عالیه سازمان ها تجویز نمایند.

درباره خدمات ما بیشتر بدانید!

بنا به تجربه تیم مشاوره مالی مجموعه توسعه کسب و کار ایران تام، بسیاری از مدیران ارشد مجموعه ها اطلاعات و تحلیل دقیقی از وقایع ندارند و یا گزارشات بر اساس نیاز در اختیارشان قرار گرفته است. اطلاعاتی که به مشاهده آن عادت کرده اند و یا ریسک هایشان به درستی در آن هشدار داده نشده است. دارا بودن گزارشات مالی و یا حتی نسبت های مالی مجموعه ها الزاماً نمی تواند تحلیل درستی از اجرای وضعیت موجود و یا اجرای سیاست های پیش رو باشد.

نگاه درست به مشکلات و راه حل های اصولی میتواند منجر به بهترین نتیجه گردد. به موقع و درست نگاه کنیم!!!