گلوگاه کسب و کار خود را بشناسید!!!

برخی از مدیران در مجموعه های مختلف، یک سوال تکراری را مطرح می کنند که امروز میخواهیم با هم در مورد این سوال تبادل نظر کنیم.

سوال این است:

  • بسیاری از طرح ها و ایده های ناب در مجموعه ما به درستی انجام نمی شوند و خروجی مدنظر را دریافت نمی کنیم!!!
  • هدف گذاری می کنیم اما به آن ها نمی رسیم!!!
  • بخش نامه و دستورالعمل ابلاغ می کنیم، اما نتیجه نمی گیریم و یا حتی نتیجه عکس میگیریم!!!

و سوالاتی از این دست که در مجموعه های مختلف، سناریوهای متفاوتی را دارند.

گلوگاه سازمانی در کسب و کارها به معنی فعالیت های انجام شده در مقایسه با وظایف و قوانین تعریف شده در بعد زمان است.
نداشتن اطلاعات کافی در مورد پتانسیل، ضعف، فرصت و تهدیدهای سازمان یکی از عواملی است که می تواند سازمان را دچار گلوگاه نماید.
عدم شناخت پتانسیل نیروهای انسانی و گماردن آنها در سمت های مختلف دلیل دیگری است که میتواند مجموعه شما را دچار گلوگاه نماید.
طرح های بی نقص در میزگردهای مدیران ارشد، بدون در نظر داشتن توان اجرایی مجموعه و عدم دریافت نظر افراد مجری عامل دیگر برای عدم دریافت نتیجه دلخواه است.
شفاف نبودن سیاست های کلی سازمان و همراستا نبودن مدیران در رسیدن به هدف مجموعه، آسیب زننده ترین مورد برای نرسیدن به مقصد خواهد بود و در بسیاری اوقات، کسب و کارها هزینه و زمان زیادی را برای دریافت نتیجه صرف می کنند و در آخر بدلیل فرسایش بیش از حد اهداف خود را تغییر داده و یا آن را کوچک می نمایند.


نپرداختن به جانشین پروری و نداشتن ساختار سازمانی برای آموزش و ارتقای نیروی انسانی عاملی است که همواره جایگاه تصمیم گیرندگان و یا تصمیم سازان را به جایگاه امن و ابدی تبدیل کرده است. تیم سازی یکی دیگر از فعالیت هایی که است که معمولا در این سازمان ها اتفاق می افتد و از ورود افراد جدیدالورود که بخواهند مخالف با نظر و یا ساز و کارها آن ها گام بردارند جلوگیری نموده و فقط پذیرای افرادی هستند که در راستای منافع این افراد گام بردارند.

روزمرگی و نداشتن پلن کاری روزانه، عدم اولویت فعالیت ها، مدیریت زمان پاشنه آشیل ایجاد گلوگاه سازمانی است.

راه های پیشنهادی برای رفع گلوگاه های سازمانی:

  • ترسیم چارت سازمانی
  • تدوین شرح وظایف افراد
  • ایجاد سیستم اتوماسیون و یا ارجاع کار جهت پایش فعالیت های انجام شده
  • ترسیم فرایندهای موجود در سازمان با جزئیات (پیشنهاد می شود از اتوماسیون های اداری و یا BPMS ها برای مدیریت فرایند اجرای کار استفاده شود)
  • بهینه سازی آیتم های فوق

دیدگاه شما:

نوشته های مرتبط

۱۵

آذر
مالی و مالیاتی

روز حسابدار

اول اینکه امروز (روز حسابدار، ۱۵ آذر) را به تمامی حسابداران من جمله همکاران دپارتمان مالی تبریک عرض می نماییم و امیدواریم همیشه همراه با آرامش پله های ترقی را طی نمایند. حسابداران یکی از موثرترین نیروهای انسانی هر کسب و کار بشمار می روند. همانطور که مطلع هستید مدیریت مالی در چارت سازمانی مستقیما زیر مجموعه […]

۱۲

مهر
توسعه کسب و کار

در رابطه با برند چه می دانید؟

برای ثبت برند اول باید ارزش های برند را شناسایی کنیم. بخاطر داشته باشید که برند مانند یک وعده است که طبق این وعده باید مجموعه ای از ارزش ها وجود داشته باشند، دقیقا مانند پی های زیر یک ساختمان! وقتی به شما وعده ای می دهند یعنی یکسری از موارد برای شما اهمیت دارند، در غیر[…]